Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta
Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītājs
Juris Križanovskis
67936031
35.
Teritorijas plānotāja  
Iveta Zālīte
67847161 
35.
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
67847161 
35.
Teritorijas plānotāja
Gita Rengarte
67936019 
35.
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 67936019 35. liga.seja@kekava.lv

  Drukāt