Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta
Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītājs
Juris Križanovskis
67936031
14.
Teritorijas plānotāja  
Iveta Zālīte
67847161 
14.
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
67847161 
14.
Teritorijas plānotāja
Gita Rengarte
67847161
14.
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 67936019 15. liga.seja@kekava.lv

 

  Drukāt