Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede  
Inta Mozule       
67847156
 104. kab., Skolas iela 2, Ķekava 
Grāmatvede
Vija Mackeviča
67935820 
101. kab., Skolas iela 2, Ķekava
vija.mackevica@kekava.lv
Grāmatvede
Irina Križanovska
67935820
101. kab., Skolas iela 2, Ķekava
Grāmatvede
Lelde Lejava
 67935820 
101. kab., Skolas iela 2, Ķekava
Grāmatvede
Lolita Rekuta
67847152
107. kab., Skolas iela 2, Ķekava
lolita.rekuta@kekava.lv
Grāmatvede
Aija Ozola
67847152
107. kab., Skolas iela 2, Ķekava
aija.ozola@kekava.lv
Grāmatvede Ginta Vecroze 67935823 107. kab., Skolas iela 2, Ķekava ginta.vecroze@kekava.lv
Grāmatvede Evita Egle 67935823 107. kab., Skolas iela 2, Ķekava evita.egle@kekava.lv
Kasiere
Lilija Ludborža
 67847153 
Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava

 

 

 

  Drukāt