Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta
Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede  
Inta Mozule       
67847156
8.
Grāmatvede Ieva Spāģe 67935823 5. ieva.spage@kekava.lv
Grāmatvede
Lolita Rekuta
 67847152 
6.
Grāmatvede
Aija Ozola
 67847152 
6.
Grāmatvede
Lelde Lejava
 67935820 
7.
Grāmatvede
Ginta Vecroze
67935823
5.
Grāmatvede
Vija Mackeviča
67935820
7.
Grāmatvede Evita Egle 67935921 4. evita.egle@kekava.lv
Kasiere
Lilija Ludborža
 67847153 
3.

 

 

  Drukāt