Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kab. Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītāja
Skaidrīte Klūdziņa
67936047 
10.
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Ingrīda Mašonska
67935801 
10.
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Gita Bērziņa
67935801 
10.
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Anda Pūriņa
67936047
10.

 

  Drukāt