Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Adrese
e-pasta adrese
Daļas vadītājs
Vitolds Krieviņš
 67847169 
Skolas iela 2
Galvenais speciālists interešu izglītības, mūžizglītības un
jaunatnes lietu jautājumos            
Linda Zaķe
 67935824 
Skolas iela 2
Galvenais speciālists izglītības jautājumos
Aija Āre
 67935824
Skolas iela 2
Galvenais speciālists izglītības informatīvās datu bāzes jautājumos
Vera Kļaviņa
67847169
Skolas iela 2
Galvenais speciālists  aukļu datu bāzes jautājumos Iveta Skodžus 67847169 Skolas iela 2 iveta.skodzus@kekava.lv
Speciālists izglītības procesu administrēšanas jautājumos Vita Andžejevska 67847169 Skolas iela 2 vita.andzejevska@kekava.lv

  Drukāt