Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Adrese
e-pasta adrese
Daļas vadītājs
Vitolds Krieviņš
 67847169 
Gaismas iela 19
Galvenais speciālists interešu izglītības, mūžizglītības un
jaunatnes lietu jautājumos            
Linda Zaķe
 67935824 
Gaismas iela 19
Galvenais speciālists izglītības jautājumos
Aija Āre
 67935824
Gaismas iela 19
Galvenais speciālists izglītības informatīvās datu bāzes jautājumos
Vera Kļaviņa
67847169
Gaismas iela 19
Galvenais speciālists  aukļu datu bāzes jautājumos Iveta Skodžus 67847169 Gaismas iela 19 iveta.skodzus@kekava.lv
Speciālists izglītības procesu administrēšanas jautājumos Vita Andžejevska 67847169 Gaismas iela 19 vita.andzejevska@kekava.lv

 

  Drukāt