Priekšsēdētāja birojs
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta nr.
E-pasta adrese
Domes priekšsēdētāja biroja administratore
Dace Kampāne
67935822
29467749
20.
Domes priekšsēdētāja padomnieks Andris Volanskis     andris.volanskis@kekava.lv

 

  Drukāt